Monday, August 6, 2018

Swedish Elections 2018: Don't throw away your vote- Strengthen the Communist Party!

The general elections in Sweden have been scheduled for Sunday 9 September 2018. The people of Sweden are called to elect the members of the Parliament (Riksdag) which in turn will elect the Prime Minister. 

The working people of Sweden have a choice - and this choice isn't the bourgeois parties. The swedish working class has her own party, the Swedish Communist Party (Sveriges Kommunistiska Parti, SKP). 

Under the slogan "Don't throw away your vote - Strenthen the Communists", the SKP calls the workers and the popular strata of the country to strengthen the Party through their vote. In the preamble of its electoral manifesto the Swedish Communist Party points out that the parties in Riksdag have different colours, their rherotic may differ and some call themselves left and some others right, but their politics are the same. 

The SKP stresses out that public spending for social welfare is reduced, the working life is becoming increasingly stressful and hundreds of thousands of people are in unemployment.

The bourgeois parties lie to the people says the Communist Party. The money is available. There is more money than it has ever been. "The rich become richer at the expense of all of us" and none of the bourgeois parties offer a real change. Any vote towards these parties based on the hope that things will get better is a vote thrown in the dustbin.

The alternative lies in the strengthening of the Swedish Communist Party (SKP). Among other things, the SKP is fighting for a 6-hours workday, high guaranteed pensions, for better schools, gender equality, free cultural venues and schools. Furthermore, the SKP stands against privatizations, against the imperialist organizations of EU and NATO, against the worsening of the labor law. 

"The choices that are given to us- points out the SKP- are an illusion. From left to right, the parties compete to meet the demands of the capitalists". The Swedish Communist Party struggles to improve the situation of the working people today, being aware that "all reforms are temporary" and that the actual aim of the communists is the overthrow of capitalism and the creation of a socialist society.

"A voice on the Swedish Communist Party is a voice on a party that has no other interest than [the one of] the working class. There is a voice for an alternative to capitalism, to oppression, exploitation, war and misery. It is a voice for human freedom, for socialism", underlines the SKP.


SKP: s uttalande på svenska


Partierna i riksdagen har olika färger, retoriken kan skilja sig åt och några kallar sig vänster och några höger – men politiken är densamma. De rika ska bli rikare och det är det arbetande folket som ska slita allt hårdare för det. Samtidigt skär man ner på skolor och vård och för omväxlings skull på kollektivtrafiken eller höjer pensionsåldern med några år. I kör ropar de att det inte finns några pengar och därför måste vi finna oss i längre vårdköer, sämre skolresultat och ett allt stressigare arbetsliv, samtidigt som hundratusentals befinner sig i arbetslöshet.

De ljuger dock för oss. Pengarna finns. Det finns mer pengar än det någonsin har funnits. Att de rika blir rikare, på bekostnad av oss alla, visar att kapitalismen är ett system ovärdigt den moderna människan.

Inget av partierna erbjuder en verklig förändring, att därför rösta på något av riksdagens partier i hopp om att saker ska bli bättre är att kasta bort sin röst.I valet finns ett alternativ:

SKP ställer upp i riksdagsvalet samt i flera kommun- och landstingsval. En röst på SKP är ett ställningstagande mot allt elände som kapitalismen skapar och för den potential som finns i socialismen. Den är inte bortkastad, eftersom den bidrar till att stärka kommunisterna, att stärka det enda parti som står på folkets sida. Kasta därför inte bort din röst i valet, stärk istället SKP!

EN RÖST PÅ SKP ÄR ETT STÄLLNINGSTAGANDE:

För 6 timmars arbetsdag! Trots att tillväxten och produktiviteten ökar för varje år går utvecklingen bakåt vad gäller välfärd och trygghet för arbetarna. Medan vi jobbar allt mer gör kapitalisterna allt större vinster, när vi i stället skulle kunna använda de rikedomar vi producerar för att förbättra våra liv. Därför kämpar kommunisterna för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

För höjd garantipension! När kapitalisterna vill använda våra pensionspengar för sina egna syften gör vi motstånd. Vi nöjer oss dock inte med enbart det: när kapitalisterna stjäl hundratals miljarder från våra pensioner måste vi svara med att ta tillbaka allt som de stulit från oss. Begreppet fattigpensionär ska förpassas till historien, därför kämpar vi för en höjd garantipension på minst 20 000 kronor i månaden.

För en bättre skola! Det fria skolvalet måste avskaffas, eftersom det är en bidragande orsak till segregation och att landsbygden utarmas, eftersom eleverna dras till större kommuner och skolor. För elevernas del kämpar vi för att klasstorleken ska regleras och att varje förskollärare har ansvaret över maximalt fem barn, samt att maximalt 15 elever tillåts i varje grundskoleklass.

För jämställdhet! En självklarhet som vi kämpar för är lika lön för lika arbete. Den löneskillnad som idag existerar mellan män och kvinnor kör in en kil mellan de arbetande männen och kvinnorna och måste försvinna; det är ovärdigt att människor får olika lön baserat på vilket kön de har.

För en kultursatsning! Principen för stärkandet av folkets kultur måste vara att möta människorna i deras egen miljö, i deras eget sammanhang. Därför kämpar vårt parti bland annat för gratis kulturskola, kulturella mötesplatser, såsom Ungdomens Hus, samt ökade anslag till scenkonsten.

Mot bemanningsföretag och försämrad arbetsrätt! Kommunisterna går i täten för kampen mot otryggheten och osäkerheten genom att kämpa för trygghet på arbetsplatsen, ett avskaffande av bemanningsföretagen, ett utvidgande av arbetsrätten så att alla garanteras arbete som är meningsfullt och stimulerande.

Mot privatiseringar! Besparingarna och nedläggningarna inom vården har ökat oavsett regering. De har banat vägen för det ökande marknadsinslag som öppnat vården för profitering. Det som tidigare var otänkbara varor, har idag blivit just det. SKP menar att människors liv och hälsa inte får bli en handelsvara, och arbetar för det system som möjliggör en mänsklig sjukvård.

Mot EU och NATO! De imperialistiska krigen världen över leder till humanitära katastrofer, där hela länder och nationer krossas. Vi arbetar för att Sverige ska dra sig ur varje imperialistisk allians, överenskommelse och samarbete, såsom EU och NATO. De svenska imperialisterna och kapitalisterna drar in oss i krig, där vi själva, våra söner och döttrar kommer gå i döden för marknadsandelar åt storföretagen.

Mot bostadsbristen! Den moderna människans behov inbegriper naturligtvis även en egen bostad. Vi kämpar därför också för en omfattande nybyggnation av lägenheter och hus, baserat på vad folket faktiskt behöver och inte baserat på marknadskrafternas behov.

Mot miljöförstöring! Vår planet är inte bara ett hem åt alla djur- och växtarter som ger jorden dess mångfald och skönhet, utan även människans hem. Det är det enda hem vi har och det är kapitalismen på god väg att förstöra. Med föroreningar, utsläpp och total likgiltighet inför de problem som uppstår för världens folk förstör kapitalismen detta vårt gemensamma hem.


Det som kapitalismen har att ge oss har den redan gett – varje dag växer gapet mellan vad vi har nu och vad vi skulle kunna ha under socialismen.

Det kapitalismen har gett har den gett oss för att folket kämpat för det; för att kommunisterna genom historien satt socialismen på dagordningen och visat kapitalisterna att de förtryckta inte behöver dem, för att vi kan skapa en värld där vi själva sköter om vårt samhälle.

De val som man ger oss är en illusion. Från vänster till höger tävlar partierna om att tillgodose kapitalisternas krav. Betyder det att vi ställer oss bredvid och dömer ut alla de förändringar och reformer som skulle kunna genomföras för att lätta på trycket för arbetarklassen? Absolut inte – vi kämpar för att förbättra folkets situation idag, men vi är medvetna om att alla reformer är tillfälliga och att de därför också hela tiden måste syfta framåt, mot socialismen.

En röst på SKP är en röst mot den ökade pressen vi känner i våra liv, på våra arbetsplatser, i våra hem och i våra städer. Det är en röst mot kapitalismen som varje dag skickar hundratusentals människor i döden för profitens skull.

En röst på Sveriges Kommunistiska Parti är en röst på ett parti som inte har några andra intressen än arbetarklassens. Det är en röst för ett alternativ till kapitalismen, till förtryck, exploatering, krig och elände. Det är en röst för människans fria utveckling, för socialism.

Det räcker dock inte att rösta. Vi kan aldrig välja bort kapitalismen. Det enda verkliga valet man kan göra är att välja att bygga upp folkets styrka, att bygga upp arbetarklassens och folkens egna organisationer, att genom handling och aktivitet göra kapitalismen till historia. Att välja bort kapitalismen är att kämpa med kommunisterna; det är att kämpa med SKP!